Blog

Opinie: Laat patiënten meedenken en beslissen hoe de zorg moet worden geregeld

Betekenisvolle beslissingen in de zorg worden nog altijd in achter- of directiekamertjes genomen. Burgerparticipatie moet nu eindelijk eens vanzelfsprekend worden, betoogt Diande Veldman, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland.
Het Bronovoziekenhuis in Den Haag

Health Impact Accelerator: Terugblik en vooruitblik

De Health Impact Accelerator is alweer een paar maanden in volle gang, en het einde komt steeds dichterbij. Alle teams zijn hard aan het werk om hun venture plan af te ronden en op 2 juli tijdens het Slotevenement een knallende pitch neer te zetten. Een mooi moment om stil te staan bij wat de teams de afgelopen tijd hebben gedaan en wat ze gedurende het programma hebben geleerd.
Team SAM

Health~Holland Update: De Kracht van Preventie

Als we terugkijken naar de Nederlandse gezondheid en welzijn de afgelopen eeuw, kunnen we één ding met zekerheid zeggen: preventie staat centraal. In de afgelopen 150 jaar is de levensverwachting in Nederland met zo'n 35 jaar gestegen door preventie. Scholen, vaccinatieprogramma's, schoon drinkwater, verkeersveiligheid, goede kraamzorg, milieuwetgeving… de lijst is eindeloos. Deze zaken zijn zo goed met elkaar verweven in ons dagelijks leven, dat we ons vaak niet eens realiseren dat ze hier zijn om ons gezond te houden.
Taking the next step

Effecten bewonerscollectieven zichtbaar maken begint met veranderverhaal

Als bewonerscollectief zie je vaak zelf wel wat jouw initiatief voor medebewoners, de wijk of dorp oplevert. Maar het is vaak lastig om die effecten goed zichtbaar te maken voor de gemeenschap of financiers, zo blijkt ook uit de Monitor Zorgzame Gemeenschappen. Een veranderverhaal opstellen helpt hierbij. Nederland Zorgt voor Elkaar, Movisie en Vilans experimenteerden met een concepttool die het gemakkelijk maakt om zelf een veranderverhaal op te stellen. Zorgcorporatie Mariënvelde deelt haar ervaringen met deze tool.
Leeg notitieboek

De preventieve waarde van bewonersinitiatieven en vrijwilligerswerk

Vrijwillige inzet en bewonersinitiatieven zijn van grote waarde voor de samenleving. Er is behoefte aan kennis over hoe de waarde van deze inzet nog beter tot zijn recht kan komen. Vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven willen zelf hun maatschappelijke en financiële waarde inzichtelijk en zichtbaar maken; om ervan te leren, om te verbeteren en om te verantwoorden. 
Tekening bijeenkomst

1+1=3, ervaringen van UMCG onderzoekers met de training patiëntenparticipatie

Bij Universitair Medisch Centrum Groningen traint PGOsupport wetenschappers in het actief en betekenisvol betrekken van patiënten bij onderzoek. Waarom investeert het UMCG hierin? Wat krijgen de deelnemers mee? En hoe helpt ze dit vooruit met hun onderzoek?
1+1=3

Even voorstellen: Karen van Ruiten | Nieuwe voorzitter programmacommissie Citizen Science voor Gezondheid en Zorg

Sinds april 2021 is Karen van Ruiten commissievoorzitter van het programma Citizen Science voor Gezondheid en Zorg (CS4GZ) van ZonMw i.s.m. Health~Holland. Wat wil ze bereiken, wat vindt ze van co-creatie en wat doet ze als ze niet aan het werk is? In dit interview maken we uitgebreid kennis.
Karen van Ruiten

Samenwerking tussen burgers en onderzoekers

Citizen Science of burgerwetenschap wordt vaak gedefinieerd als ‘het publiek betrekken bij onderzoek’. Het doel is dat burgers écht betrokken worden in het doen van onderzoek, en niet alleen gezien worden als onderzoeksobjecten of een verlengstuk van dataverzameling. Belangrijk hierbij is dat burgers enige vorm van regie hebben en een richting aan kunnen geven aan het onderzoek. GROZ ging in gesprek met Gaston Remmers en Kirsten Bevelander over burgerwetenschap en hun ervaringen hiermee.
Citizen Science

Nico van Meeteren: “Gezondheid zit in de leefomgeving; preventie dus ook"

“Een gezonde leefstijl staat of valt met de buurt waar je wordt geboren en naar school gaat. Gezondheid wordt dus vooral door je leefomgeving en je sociaaleconomische status bepaald, en maar beperkt door de zorg.
Nico van Meeteren

Onderzoeker en patiënt-partner werken samen als duo

In duo’s gelijkwaardig samenwerken. Wat vraagt dat van onderzoekers en patiëntenvertegenwoordigers? Safae Hamkour en Wilma Wissink vertellen hoe zij elkaar aanvullen en scherp houden.
Safae en Wilma