RVS Jaarconferentie: De Beloften van de Regio

-

Op donderdagmiddag 7 oktober 2021 vindt de volgende jaarconferentie van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving plaats. Met het thema: De beloften van de regio. Er wordt tegenwoordig veel verwacht van de regio als het niveau waarop maatschappelijke vraagstukken het best aangepakt kunnen worden. We kennen de veiligsheidsregio’s, de GGD-en werken regionaal, zorgkantoren zijn regionaal georganiseerd, een aantal gemeenten heeft een gezamenlijke sociale dienst opgezet. Waarop zijn die hoge verwachtingen van de regio als ideaal samenwerkings- of sturingsniveau gebaseerd? Wanneer is het zinvol om vraagstukken regionaal aan te pakken? En wanneer niet?

Hybride opzet

Tijdens de opening zal Jet Bussemaker ingaan op de beloften van regionalisering en op de schaduwkanten daarvan. Caroline Baan, Chief Science Officer bij het Ministerie van VWS, zal de beloften van de regio vanuit beleidsperspectief belichten.

Naast dit digitale gedeelte van de conferentie is er gekozen voor 3 live bijeenkomsten in de regio. Daarin wordt gesproken met een beperkt aantal genodigden over de mogelijkheden en knelpunten van regionale samenwerking op het gebied van volksgezondheid & samenleving. Een videoverslag van de bijeenkomsten zal achteraf met u worden gedeeld.

Aanmelden

We kijken ernaar uit u digitaal te verwelkomen op 7 oktober. Om de beloften van de regio met ieder van u, vanuit verschillende kennis, ervaringen en locaties, te onderzoeken. U kunt zich via deze link tot vrijdag 24 september 2021 aanmelden.

Publicatie ‘De beloften van de regio’

De opbrengst van deze middag gebruiken we voor een RVS-essay of advies over regionalisering dat in 2022 zal verschijnen. 

Voorbereiding

Ter voorbereiding van de jaarconferentie zijn we op zoek naar uw ervaringen. Heeft u een voorbeeld van succesvolle regionale programma’s of projecten? Of juist van moeizame pogingen of zelfs mislukkingen? Deel deze dan, via evenementen@raadrvs.nl o.v.v. 'De beloften van de regio'. Wat werkt en waarom? Hoe zijn knelpunten verholpen?

‹ Events overview