Bouwstenen

Voorgaande en al reeds bestaande andere fieldlabs hebben in de loop van de tijd al de nodige kennis opgeleverd. Hieruit blijkt dat er bepaalde thema's zijn waar in fieldlabs met een dergelijk samenwerkingsverband zoals een GROZzerdam aandacht voor moet zijn. Wij noemen dit bouwstenen, omdat het de fundering legt voor een succesvol samenwerkingsverband. Er zijn vijf bouwstenen:  

  • Bekostiging  (in hoeverre faciliteert de huidige bekostigingsstructuur de realisatie van de missies?) 
  • Monitoring  (welke indicatoren worden gebruikt om de voortgang op de missies te evalueren, en waar moet worden bijgestuurd?) 
  • Samenwerking  (hoe blijkt het samenwerkingsverband inclusief én tegelijkertijd complementair aan elkaar?) 
  • Data-management  (hoe wordt data veilig gedeeld binnen de regio?) 
  • Lerend vermogen  (een learning community als belangrijk fundament voor leren, onderzoeken en experimenteren in co-creatie)