Vitaal in Brainport

Het zorgstelsel in Nederland staat onder grote druk. Het is een grote uitdaging om de zorg toekomstbestendig te bemensen, te organiseren en te financieren. Dat vraagt om een nieuwe manier van kijken naar het brede terrein van gezondheid, gezondheidszorg en welzijn en het vraagt om onconventionele, disruptieve maar ook structurele en duurzame veranderingen binnen het huidige zorgstelsel en binnen de samenleving. De Brainport-regio is deze uitdaging aangegaan!

Missie GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’

De GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’ onderschrijft nadrukkelijk de centrale missie en is hard op weg om deze te realiseren. Er is in deze regio dan ook een ingrijpende transitie gaande, waarin het accent verschuift van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’, en uiteindelijk naar ‘mens en maatschappij’. De eigen missie van deze GROZzerdam is dan ook “het creëren van een vitale en bruisende regio met veel sociale samenhang en eg zonde en gelukkige bewoners, waarbij het gedachtegoed van ‘positieve gezondheid’ centraal staat”.

Doorbraken

Om deze missie te behalen, zijn er in de GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’ vier lange termijn-doorbraken geformuleerd.

Vitale ecosystemen

In de GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’ wordt de komende jaren gewerkt aan het creëren van vitale ecosystemen, waarin gezondheid, gedrag en geluk voorop staan. Omdat de specifieke wensen en behoeften onder de bewoners per wijk verschillend zijn, zullen er per wijk specifieke speerpunten komen. Afhankelijk van deze speerpunten wordt meer aan de ene of de andere missie gewerkt.

Kwetsbare ouderen

Een andere doorbraak is gericht op het terugdringen van het percentage kwetsbare ouderen. De afgelopen jaren is een effectief netwerk ingericht van partijen die een rol spelen in de ouderenzorg. Zij hebben aan de hand van zogenaamde klantreizen nagegaan welke vormen van odnersteuning ouderen nodig hebben. Dit is samengebracht in de ideale 'ouderenreis'. Aan de hand daarvan is het regioprogramma 'Precies! de juiste zorg voor mij' opgesteld. Dit bestaat uit acht deelprojecten die tegemoet komen aan de vastgestelde behoeften van ouderen. 

Ouderenreis Precies!

Fysieke Vitaliteit

Er wordt gestreefd naar het creëren van gezonde bedrijven/wijken/steden, waarin iedereen gelijke kansen heeft op een gezond en betekenisvol leven. 

Eindhoven Vitaal helpt mensen om actief helpt mensen om actief aan hun gezondheid te werken door ze te helpen met een gezondere leefstijl. Dit gebeurt door middel van laagdrempelige leefstijltrainingen in buurthuizen. In 9 sessies binnen een half jaar (er zijn ook herhalingsbijeenkomsten) wordt gewerkt aan een duurzame gedragsverandering gericht op een gezondere leefstijl. Deze trainingen worden gekoppeld aan de digitale infrastructuur 'It's my life', waarop deelnemers zogenaamde 'fitcoins' kunnen verdienen met hun dagelijkse beweging of andere gezonde en/of sociale activiteiten. Met deze fitcoins kunnen diverse gezonde producten/diensten worden gekocht, die door bedrijven, organisaties en instellingen beschikbaar worden gesteld. 

Partnership Brainport Eindhoven & PSV
Om Brainport Eindhoven nog prominenter op de kaart te zetten als wereldleider in kennis, hightech en innovatie hebben ASML, Jumbo, High Tech Campus Eindhoven, Philips, VDL én PSV de handen ineengeslagen. Een partnership dat draait om innovatie, vitaliteit, entertainment, talentontwikkeling en -werving en bijdraagt aan een gezondere, aantrekkelijkere, innovatievere en meer verbonden regio Eindhoven. Een van de onderdelen is een project om de vitaliteit van mensen uit de Brainport Eindhoven te vergroten door tools op maat aan te bieden en daarmee de duurzame inzetbaarheid van mensen werkzaam in Brainport Eindhoven te vergroten.

Digitaal aanbod voor mentale fitheid

De laatste doorbraak is gericht op het stimuleren van het gebruik van digitale (zelf) zorg. In de Brainport regio wordt door alle huisartspraktijken, psychologen en de GGzE in hun zorgverlening al blended care toegepast, waarbij ook digitale zorg wordt ingezet. De komende jaren krijgen de bewoners van de regio ook digitale zelfzorg aangeboden, zodat zij bij milde klachten steeds vaker ook zonder inzet van zorgprofessionals aan hun klachten kunnen werken. Daartoe wordt een digitaal zelfzorgaanbod op wijk/buurt- en regioniveau gemaakt en ontsloten via meerdere digitale routes. Er is gestart met digitale zelfzorg op het gebied van mentale klachten en dit wordt geleidelijk uitgebreid naar zelfzorg op welzijnsgebied en rond somatische thema’s.