GROZ

In 2018 heeft de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland), in samenwerking met partners waaronder ZonMw en Samenwerkende Gezondheidsfondsen, het GROZ-initiatief gelanceerd. Gesteund door VWS heeft dit initiatief als doel de kanteling van de zorg. De naam ‘GROZ’ is dan ook een anagram van het woord ZORG, om deze kanteling weer te geven. Niet langer staat de Z van Ziekte vooraan, maar juist de G van Gezondheid.  

Binnen GROZ slaan burgers, zorgprofessionals, ondernemers, wetenschappers, financiers en overheid de handen ineen, zowel op lokaal als nationaal niveau. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan concrete zorgvernieuwingen, met als doel een vitaal functionerende burgers in een gezonde economie. Hierbij staat de behoefte van de burgers (ook in hun rol van patiënt) centraal.

Bekijk hier de GROZ video: Handen ineen voor een vitaal functionerende samenleving.

GROZ video