“Handen ineen voor een vitaal functionerende samenleving.”

GROZ

De GROZ-beweging heeft als doel de kanteling van de zorg. De naam ‘GROZ’ is dan ook een anagram van het woord ZORG, om deze kanteling weer te geven. Niet langer staat de Z van Ziekte vooraan, maar juist de G van Gezondheid.  

Iedereen vijf jaar langer gezond leven

De komende jaren werkt een brede maatschappelijke publiek-private coalitie aan een verandering van beleid en praktijk, met daarbij een oog voor de economische kansen. Dit gebeurt aan de hand van vijf inspirerende, ambitieuze missies zoals geformuleerd zijn door het ministerie van VWS en haar partners.

Health Impact Accelerator

De Health Impact Accelerator (HIA) is hét programma voor sociaal ondernemers die bij willen dragen aan een gezondere wereld. Ben jij een doener met een innovatief idee om als samenleving met ‘gezondheid en zorg’ om te gaan?

Illustratieprojecten

Met de illustratieprojecten wil de Gezondheid & Zorg-coalitie laten zien wat deze samenwerking te bieden heeft op het gebied van gezondheid, met name voor kwetsbare mensen in lage-SES situaties. Hiermee wordt gewerkt aan de grootste en meest uitdagende missie: het met 30% terugdringen van de gezondheidsverschillen in 2040.