“Handen ineen voor een vitaal functionerende samenleving.”

GROZ

De GROZ-beweging heeft als doel de kanteling van de zorg. De naam ‘GROZ’ is dan ook een anagram van het woord ZORG, om deze kanteling weer te geven. Niet langer staat de Z van Ziekte vooraan, maar juist de G van Gezondheid.  

Iedereen vijf jaar langer gezond leven

De komende jaren werkt een brede maatschappelijke publiek-private coalitie aan een verandering van beleid en praktijk, met daarbij een oog voor de economische kansen. Dit gebeurt aan de hand van vijf inspirerende, ambitieuze missies zoals geformuleerd zijn door het ministerie van VWS en haar partners.

Burgerparticipatie

Steeds vaker vragen burgers zich af wat ze zelf kunnen doen om hun omgeving gezonder te maken. Zo worden er lokale zorgcoöperaties opgericht of samenwerkingsverbanden gericht op positieve gezondheid. Op deze manier organiseren burgers zelf de zorg en ondersteuning voor de inwoners van hun wijk of dorp.