GROZzerdammen

Eén van de uitvoeringsplekken van de missies zijn de GROZ-fieldlabs, ook wel GROZzerdammen genoemd. Deze GROZzerdammen bieden de context waarbinnen de cruciale actoren (burgers, lokale en regionale overheid, zorg- en welzijnsinstellingen, kennis- en onderwijsinstellingen, zorgverzekeraars, werkgevers en ondernemers) samenwerken om de missies binnen het Maatschappelijk Thema Gezondheid & Zorg te realiseren. GROZzerdammen onderscheiden zich van andere fieldlabs door de quadruple helix-benadering: er is sprake van een gelijkwaardige samenwerking mét de burgers. Ook in schaalgrootte onderscheiden de GROZzerdammen zich. Er wordt ingezet op een impact voor minimaal 100.000 inwoners. 

Momenteel zijn er al vier GROZzerdammen: in Eindhoven, Utrecht, Deventer en de Noordelijke Maasvallei. Meerdere regio’s hebben bovendien de ambitie om zich te ontwikkelen tot een GROZzerdam. 

Voorwaarden

Een GROZzerdam moet aan de volgende voorwaarden voldoen:  

  • Als doelstelling hanteren zij de missies van het MT Gezondheid & Zorg.
  • Zij zijn bereid om op basis van gelijkwaardigheid met collectieven van inwoners om de tafel te gaan.
  • Burgercollectieven in de regio zijn bereid om actief mee te doen.
  • Er is reeds innovatieve samenwerking tussen systeemactoren en onderling en vooral mét inwoners – via hun collectieven.
  • Minimaal 1 relevante, stevige systeemactor is bereid om het GROZzerdam traject te trekken.
  • Systeemactoren zijn bereid om deelbelangen ondergeschikt te maken aan de behoeften van inwoners.  
  • Minimale schaalgrootte van 100.000 inwoners.