Vitaal in Brainport

Het zorgstelsel in Nederland staat onder druk. De zorg wordt te duur en we hebben niet genoeg personeel. Ondanks onze uitstekende gezondheidszorg gaan mensen zich niet gezonder voelen en nemen de gezondheidsverschillen verder toe. Dit vraagt om een andere kijk op gezondheid, gezondheidszorg en welzijn. Er zijn ingrijpende en duurzame veranderingen nodig binnen het zorgstelsel, de samenleving en de financiering van zorg. De Brainport-regio gaat deze uitdaging aan onder de naam ‘Vitaal in Brainport’. Eerder dit jaar kreeg de regio hiervoor van de Topsector Life Sciences & Health al de GROZ-status. Nu heeft ‘Vitaal in Brainport’ als eerste in Nederland financiering voor gezondheid gekregen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

De Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) is de coördinator van een nieuwe aanpak voor gezondheid en zorg, met als centrale missie dat we in 2040 minstens vijf jaar langer in goede gezondheid leven, en de sociaaleconomische gezondheidsverschillen met 30% zijn afgenomen. Daartoe is het GROZ-initiatief gelanceerd. GROZ is het omgekeerde van ZORG en staat voor het kantelen van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, met Positieve Gezondheid als leidmotief. Health~Holland werkt sinds 2020 intensief samen met enkele regio’s om de missies te realiseren en noemt deze regio’s 'GROZzerdammen'. Binnen elke GROZzerdam is een coalitie actief met in elk geval:

 • Burgers
 • Gemeenten
 • Zorg- en welzijnsinstellingen
 • Kennis- en onderwijsinstellingen
 • Zorgverzekeraars
 • Werkgevers
 • Ondernemers

De regionale coalitie onderschrijft de missies van GROZ en maakt een werkplan om dit te verwezenlijken. Health~Holland ondersteunt middels een netwerk van landelijke organisaties die zich hebben gecommitteerd aan GROZ en middels de website van Samen voor Gezonde regio’s en VWS ondersteunt middels een subsidie. In de Brainport-regio is zo’n coalitie ontstaan, die als GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’ de beoogde beweging in gang gaat zetten om de genoemde missies te realiseren.

Werkplan 2021-2022

Naar het voorbeeld van een zeer succesvol wijkexperiment in de Eindhovense wijk de Achtse Barrier start de beweging ook in Eindhovense wijken (Tongelre en Woensel Oost) en in Son en Breugel. Ook in deze wijken wordt in co-creatie met burgers, lokale professionals, ondernemers en organisaties gewerkt aan een vitalere wijk met gezondere bewoners. De wijken krijgen daarbij diverse vormen van ondersteuning vanuit de GROZzerdam.

Naast deze bottom-up wijkaanpak worden succesvolle lokale initiatieven, die passen in de beweging, als doorbraken aangeboden in de hele regio. Het eerste jaar zijn dat er drie:

 1. Een aanbod aan bewoners om op een innovatieve en aantrekkelijke manier te werken aan hun eigen fitheid.
 2. Een aanbod van zorgvuldig geselecteerde digitale modules voor mentale gezondheid op een regionaal platform.
 3. Een preventief huisbezoek aan ouderen met als doel hun behoeften te matchen met een wijkgericht aanbod op maat, waardoor zij langer gezond kunnen blijven.

De komende jaren gaan naar verwachting steeds meer wijken/gemeenten meedoen en worden meer veelbelovende projecten als doorbraken in de hele regio aangeboden.

Bouwstenen

Met ‘Vitaal in Brainport’ willen we een grote en permanente beweging op gang brengen gericht op meer vitaliteit en gezondheid. Een beweging waaraan uiteindelijk zowel bewoners en organisaties mee gaan doen. Dat kan alleen lukken met een passende regionale infrastructuur, die deze beweging ondersteunt. Daarvoor geven de kennisinstellingen, zorg- en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven invulling aan de vijf bouwstenen die GROZ centraal stelt. Voor elke bouwsteen is binnen deze regionale coalitie een organisatie als trekker benoemd. Dat zijn achtereenvolgens:

 • WIJeindhoven (samen met DOH/SGE) voor de bouwsteen ‘nieuwe manieren van samenwerken’
 • Fontys Hogescholen voor de bouwsteen ‘onderzoeken en leren van ervaringen’
 • de GGD voor ‘het monitoren van de effecten’
 • RZCC voor ‘het creëren van een passende ICT- en data infrastructuur’
 • Gemeente Eindhoven voor ‘het inzetten van experimentele financiering gericht op de goede prikkels’

Voor meer informatie over de bouwstenen, bezoek www.slimmerleven.org/bouwstenen/.

Contact

Wilt u zich aansluiten bij GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’? Of wilt u meer informatie of een oriënterend gesprek? Neem dan contact op!

Logo Coalitie Vitaal in Brainport