Zorginnovatie Drechtsteden

Tijdens de kwartaalsessie op 10 juni hebben we al even kennis kunnen maken met de zes nieuwe regio's waar we intensief mee gaan samenwerken. Hieronder stelt Zorginnovatie Drechtsteden zichzelf voor!

Hoe heet jullie Fieldlab?

Ons fieldlab heet Zorginnovatie Drechtsteden. De regio Drechtsteden wordt steeds gezonder. Dit komt doordat inwoners, zorgpartijen, gemeente, onderwijs en bedrijfsleven de handen ineenslaan. Hierbij is ons motto: “Zorginnovatie is de toekomst, samen voor een gezonde Drechtsteden.” 

In welke regio zijn jullie actief?

We zijn actief in de regio Drechtsteden: een regio van 7 gemeenten, met ruim 289.000 inwoners. Onze regio is bekend om haar historische stadshart, de rivieren die ons verbinden en de nabijheid van Nationaal Park De Biesbosch. Maar we zijn samen ook de 5e stad van Nederland, met een ijzersterke maritieme sector, een strategische positie op de as Rotterdam-Antwerpen en een grote ambitie om te bloeien.

Logo's gemeentes Drechtsteden

Wat zijn de doorbraken waar jullie aan werken? 

  1. Positieve gezondheid is het nieuwe normaal. We laten iedereen hierop meewerken, niet alleen voor de inwoners, maar juist mét en dóór inwoners.
  2. Zorginnovatie verbinden met een leven lang ontwikkelen. We steken in op voortdurend blijven ontwikkelen en verhogen van gezondheidsvaardigheden en digitale geletterdheid van inwoners en (toekomstig) zorgpersoneel.
  3. Ruimte creëren om te blijven innoveren door regionale samenwerkingsverbanden en netwerken voor zorginnovatie te versterken en uit te bouwen.

Hoe pakken jullie dit aan? 

We starten vanuit de wijkagenda en het programma ‘Gezond Rondkomen’ van de Dordtse wijk Sterrenburg en het bewonersinitiatief Tuin van Sterrenburg. Vanuit hier nemen we de geleerde lessen mee naar de andere gemeenten en wijken. Zodat we ook daar mét en dóór de inwoners aan de slag gaan vanuit de insteek van positieve gezondheid om de missies + 5 en -30% en een 8+ voor kwaliteit van leven realiseren. 

In het Zorginnovatie Centrum kunnen ideeën die aangedragen worden door inwoners (vragen en/of oplossingen) verder uitgewerkt worden. Dit is de plek waar we samen met (technologische) innovaties werken, ervan leren en ermee experimenteren. 

We verbinden ons aan en versterken de bestaande regionale samenwerkingen. In alles wat Zorginnovatie Drechtsteden doet staat de inwoner, positieve gezondheid en de verbinding tussen leren, werken en innoveren centraal. 

Dit resulteert in een inwoner die:

  • Zijn/haar gezondheid kent 
  • Op zijn/haar gezondheid let 
  • Zelf regie neemt over zijn/haar gezondheid

Dit leidt tot een sterk presterend zorglandschap in de regio. Dat wil zeggen: positieve gezondheid is het nieuwe normaal, kwalitatief goede en betaalbare gezondheidszorg en een antwoord op het steeds groter wordende tekort aan arbeidskrachten in de gezondheidszorg.

Wat vinden jullie ervan om onderdeel te zijn van een bredere lerende community?

We vinden dit heel waardevol! Het is een mooie kans om de gewenste versnellingen te realiseren. 

Wil je meer weten over Zorginnovatie Drechtsteden? Neem dan contact op met Liesbeth Leurs