GezondHelmond

Tijdens de kwartaalsessie hebben zes nieuwe regio’s hun doorbraken gepresenteerd. Hieronder stelt GezondHelmond zichzelf voor!

Hoe heet jullie Fieldlab?

Ons fieldlab heet GezondHelmond. 

In welke regio zijn jullie actief? 

We zijn actief in de gemeente Helmond. 

Aan welke doorbraken werken jullie? 

We willen graag dat álle Helmonders gezond en gelukkig door het leven gaan, en bovendien willen we dat de gezondheidsverschillen tussen wijken kleiner worden. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet: een gezonde leefstijl is voor de één makkelijker te realiseren dan voor de ander. En daarom denken wij dat het belangrijk is om aandacht te hebben voor die leefstijl en daarmee samenhangende factoren; om Helmonders te helpen met het maken van gezonde keuzes.

Onze doorbraken zijn gericht op drie thema’s: een rookvrij Helmond, gezond eten en bewegen, en het tegengaan van alcohol- en drugsgebruik. In 2024 zien we in een aantal indicatoren een daling in de gezondheidsverschillen tussen diverse wijken, doordat concrete maatregelen en afspraken zijn gemaakt over te bereiken resultaten van het terugdringen van gezondheidsverschillen, waarbij de Helmondse organisaties zich inzetten voor deze leefstijl thema’s. 

In 2040 hebben we dan in Helmond een rookvrije generatie. 100% van de jongeren rookt niet. Het aantal volwassenen en ouderen dat niet rookt is met 50% gestegen. Daarnaast heeft 80% van onze inwoners een gezond gewicht, én beweegt voldoende. Als laatste gebruikt 100% van de jongeren in 2040 geen alcohol en drugs. Volwassenen en ouderen doen dit met mate. 100% drinkt niet meer te veel. 

Hoe pakken jullie dit aan?

Dit pakken we aan door het wijkgericht inrichten van een structuur waarin bewoners, doorverwijzers en aanbod met elkaar verbonden worden zodat we de Helmonder gaan stimuleren en ondersteunen met het zetten van een (eerste) stap richting een gezondere leefstijl. 

Wat vinden jullie ervan om onderdeel te zijn van een bredere lerende community? 

We vinden het fantastisch om onderdeel te zijn van een lerende community. We merken dat er overal in het land gewerkt wordt aan deze uitdaging maar dat het naast alle landelijke ontwikkelingen ook echt een zoekproces is in je eigen lokale omgeving. Van elkaar leren, elkaar steunen en stimuleren om deze systeemwijziging van zorg naar leefstijlgeneeskunde en investeren in preventie eindelijk te gaan zetten. 

Wil je meer weten over GezondHelmond? Ga dan naar gezondhelmond.nl of neem contact op met Berbel van Bree