De burger centraal

In 2018 heeft de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland), in samenwerking met partners waaronder ZonMw en Samenwerkende Gezondheidsfondsen, het GROZ-initiatief gelanceerd. Gesteund door VWS heeft dit initiatief als doel de kanteling van de zorg. De naam ‘GROZ’ is dan ook een anagram van het woord ZORG, om deze kanteling weer te geven. Niet langer staat de Z van Ziekte vooraan, maar juist de G van Gezondheid.  

Binnen GROZ slaan burgers, overheid, zorginstellingen, kennisinstellingen, zorgverzekeraars, en ondernemers de handen ineen, zowel op lokaal als nationaal niveau. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan concrete zorgvernieuwingen, met als doel vitaal functionerende burgers in een gezonde economie. Hierbij staat de behoefte van de burgers (ook in rol van patiënt en eindgebruiker) centraal.

Burgerparticipatie

Steeds vaker nemen burgers het heft in eigen hand in hun omgeving. Ze voelen zich betrokken bij hun eigen wijk en zetten zich daarvoor in. Er worden activiteiten door buurtbewoners georganiseerd of ze richten lokale burgerinitiatieven op. Zo bedenken burgers zelf de oplossingen voor hun eigen wijk.

Ook op het gebied van gezondheid gebeurt dit vaker en vaker. Steeds meer vragen burgers zich af wat ze zelf kunnen doen om hun omgeving gezonder te maken. Er worden lokale zorgcoöperaties opgericht of andere samenwerkingsverbanden gericht op positieve gezondheid. Op deze manier organiseren burgers zelf de zorg en ondersteuning voor de inwoners van hun wijk of dorp.

Knelpunt of succesfactor?

Burgerinitiatieven laten zien waar burgers zelf toe in staat zijn. Toch zijn er vaak de nodige knelpunten waar burgers in burgerinitiatieven mee te maken krijgen. Zo kunnen er bijvoorbeeld moeilijkheden zijn op het gebied van financiering, of juist rondom de samenwerking met gemeentes en andere regionale/nationale partijen. Aan de andere kant zijn er ook tal van voorbeelden van vindingrijke oplossingen waar het burgerinitiatieven juist wél lukt om die financiering voor elkaar te krijgen, of gelijkwaardig aan tafel te zitten met andere partijen.

Elk burgerinitiatief heeft een eigen verhaal. Met daarin de moeilijke momenten én de successen. Door deze met elkaar te delen kunnen anderen hier weer van leren en inspiratie uit halen. In het menu links staan daarom verschillende voorbeelden van burgerinitiatieven met daarin hun eigen ervaringen uitgeschreven.