De supermarkt als nieuwe spil van een lokaal ecosysteem

In de supermarkt van de toekomst ontmoeten we elkaar en vinden er verbindingen plaats tussen mensen, producten en samenleving. Waar vroeger de kerk de spil was in een lokaal ecosysteem, heeft nu de supermarkt deze plek ingenomen, aldus Monique Ravenstijn. Ravenstijn is een ervaren supermarkt-ondernemer en oprichter van Stichting Jeelink. Op 14 juli heropende ze haar ‘Jumbo Monique’-vestiging in Zwaagdijk, waarbij de focus ligt op verbinding. 

Met Stichting Jeelink verbindt Ravenstijn mensen, producten en samenleving. Er wordt gebouwd aan een lokaal ecosysteem, waarbinnen deze verbinding centraal staat. Binnen Stichting Jeelink kan iedereen een steentje bijdragen om de wereld mooier te maken. Dit wordt gedaan via het concept ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’. De Boeren komen in contact met de producenten die deel uitmaken van de Buitenlui, de producenten komen in gesprek met de Burgers, en ook de Boeren vertellen hun verhaal aan de Burgers: De verbinding ontstaat waar gelijkgestemden elkaar ontmoeten en gezamenlijk optrekken.  

We zijn de verbindende factor. – Monique Ravenstijn

Supermarkt als nieuwe spil

Met haar twee Jumbo-vestigingen creëert Monique een omgeving waar verbinding ontstaat. De supermarkt als nieuwe spil is ontstaan doordat iedereen naar de supermarkt gaat, waardoor het heel laagdrempelig wordt om deel te nemen aan activiteiten die vanuit daar georganiseerd worden. Veel van deze activiteiten vinden plaats in het ‘Jeelink café’. Het Jeelink café is de huiskamer van de supermarkt. Het is een plek die is ingericht als sociaal café, waar de bezoekers worden getrakteerd op een kopje koffie of thee en een gebakje. Ook worden er diners gegeven en workshops georganiseerd. In het Jeelink café vinden ontmoetingen plaats, wat de sociale cohesie van het ecosysteem bevorderd. Daarnaast wordt de winkelruimte van de supermarkt gedeeld met onder andere een bibliotheek, welzijnsinstanties en lokale ondernemers. Zo werkt Ravenstijn vanuit Jumbo Monique met meer dan 30 lokale ondernemers samen, die regelmatig hun producten laten proeven of workshops geven in de supermarkt.  

Iedereen komt in de supermarkt. Op deze manier hopen wij een groep mensen te bereiken die anders veelal buiten zicht blijven. – Monique Ravenstijn

Jeelink Café