Privacy Policy

Ons privacy beleid

GROZ is een onderdeel van Health~Holland en valt dus onder diens verantwoordelijkheid. Als organisatie hechten GROZ en Health~Holland veel waarde aan het adequaat waarborgen van jouw privacy. Alle verwerkingen van persoonsgegevens die bij ons plaatsvinden zijn dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). 

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, de wettelijke grondslag waarop we ze verzamelen, hoe we jouw gegevens verzamelen, of we jouw gegevens delen, hoe lang wij je gegevens bewaren, wat we doen om deze te beschermen, welke rechten je hebt, hoe jij je rechten kunt uitoefenen en hoe je contact met ons kunt opnemen. Wij vinden het belangrijk dat je op de hoogte bent van jouw privacy rechten en raden je daarom aan deze privacyverklaring aandachtig te lezen.

Welke gegevens verwerken we?

Tenzij het nodig is om de gegevens hun identificeerbare kenmerken te laten behouden, anonimiseren we de gegevens die we verzamelen. We slaan deze gegevens op een dusdanige manier op dat identificatie aan de hand van deze gegevens niet meer mogelijk is. Wanneer we bijvoorbeeld jouw IP-adres verzamelen, anonimiseren deze volledig.

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Academische titel
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Werkgever en afdeling
 • Foto en/of video opnames van (digitale) evenementen

Waarom verwerken wij jouw gegevens?

We gebruiken jouw gegevens voor de volgende doelstellingen:

 • Onze contacten op de hoogte te houden van aankomende evenementen
 • Het organiseren van de Health Impact Accelerator (HIA)
 • Bijhouden van evenementbezoek
 • Analyseren van bezoekersgedrag op onze website
 • Het verbeteren en beheren van onze website
 • Je informeren over wijzigingen van onze dienstverlening en nieuwe ontwikkelingen

Op basis van welke wettelijke grondslag verwerken wij jouw gegevens?

Toestemming:

Wanneer jij je aanmeldt voor een evenement georganiseerd door GROZ of voor het ontvangen van de updates rondom Gezamenlijk voor Gezonde Regio’s geef jij hier toestemming voor.

Het kan ook voorkomen dat je je visitekaartje aan een van onze medewerkers geeft, hiermee geef je toestemming om je gegevens te verwerken.

Gerechtvaardigd belang:

Het kan voorkomen dat er foto en/ of video opnames worden gemaakt tijdens een (digitaal) evenement dat wij (mede) organiseren. Deze beelden kunnen wij vervolgens gebruiken voor een publicatie over het georganiseerde evenement. Dit doen wij op basis van het gerechtvaardigd belang omdat deze beelden bedoeld zijn om een sfeerimpressie te geven en/of om verslag te doen van het evenement. De gemaakte beelden zijn dus niet bedoeld ter identificatie van de aanwezigen. Deze publicaties hebben ook geen commercieel doel maar zijn journalistiek van aard.

Het gemaakte beeldmateriaal kan daarnaast ook worden gebruikt bij de aankondiging van de opvolgende editie van het desbetreffende evenement.

Hoe verzamelen wij jouw gegevens?

Jij verstrekt ons gegevens wanneer jij je aanmeldt als gebruiker, je aanmeldt voor onze evenementupdates, wanneer jij je aanmeldt voor een evenement (mede) georganiseerd door GROZ of je visitekaartje aan een van onze medewerkers geeft.

Delen jullie mijn gegevens?

Zoals hierboven vermeld is GROZ een onderdeel van Health~Holland, daarom bewaren wij onze (en dus ook jouw) gegevens op de server van Health~Holland. GROZ en Health~Holland zullen jouw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of delen met derden. Alleen bij het organiseren van een evenement samen met een derde partij kunnen wij jouw gegevens delen met deze mede organiserende partij(en).

GROZ en Health~Holland zullen geen geaggregeerde of geanonimiseerde informatie publiekelijk weergeven.

Als we wettelijk verplicht zijn om jouw persoonlijke gegevens aan een derde partij bekend te maken, zullen we (commercieel) redelijke inspanningen leveren om je vooraf op de hoogte te stellen van een openbaarmaking, tenzij het ons wettelijk verboden is dit te doen.

Onze website kan links bevatten van en naar websites of andere externe bestemmingen die door derden worden beheerd. Als je een link naar een van deze bestemmingen volgt, houd er dan rekening mee dat die sites hun eigen privacybeleid hebben. Wij raden je dan ook aan deze goed te lezen voordat je persoonlijke gegevens naar die sites verzendt.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of totdat je een verzoek indient om je persoonsgegevens te verwijderen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Gegevens met betrekking tot updates over Gezamenlijk voor Gezonde Regio’s: onbeperkt (totdat jij je uitschrijft);
 • Contactgegevens: onbeperkt (totdat je een verzoek indient om je gegevens te verwijderen);
 • Gegevens over je deelname aan evenementen: tot een jaar na deelname.

Cookies

Omdat we jouw privacy serieus nemen hebben we ervoor gekozen om alleen gebruik te maken van functionele cookies. We plaatsen dus geen marketing cookies, cookies van derden of analytische cookies.  In plaats van analytische cookies maken wij gebruik van Plausible. Hiermee kunnen we anoniem het bezoek van onze website meten en deze aan de hand hiervan verbeteren zonder dat wij hiervoor persoonsgegevens hoeven te verwerken.

Back-ups

We maken dagelijks back-ups van onze IT-systemen, dit omvat ook jouw persoonsgegevens. Indien we gebruik moeten maken van deze back-ups, zullen we ervoor zorgen dat we nog steeds voldoen aan je bestaande verzoeken met betrekking tot het verwijderen of wijzigen van jouw gegevens.

Hoe beschermen wij jouw gegevens?

Wij nemen onze digitale beveiliging zeer serieus. Daarom houden we ons aan hoge veiligheidsnormen en nemen passende maatregels om misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongeautoriseerde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van de door ons verwerkte persoonsgegevens te voorkomen. Tevens worden deze maatregels periodiek geëvalueerd en waar mogelijk verbeterd.

Jouw rechten

Je hebt het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij van je verwerken, het doel en de aard van de verwerking en om je van informatie te voorzien over met wie wij deze delen. Je hebt op elk moment het recht ons te vragen jouw persoonsgegevens bij te werken, corrigeren of te verwijderen. Houd er rekening mee dat we verzoeken kunnen afwijzen die de privacy van anderen in gevaar brengen, onredelijk zijn, repetitief zijn of een onevenredige inspanning vergen.

Je hebt het recht om je af te melden voor het gebruik of de verzameling van bepaalde gegevens door ons, inclusief persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens.

Je hebt het recht om je op elk moment af te melden voor het ontvangen van onze evenementupdates door het relevante afmeldingsproces te volgen dat wordt beschreven in de betreffende e-mail.

Identificatie

Om misbruik van bovengenoemde rechten te voorkomen, zullen wij je bij de uitoefening ervan vragen om je te identificeren door een fotokopie van je identiteitsbewijs toe te voegen aan je verzoek. Om te voorkomen dat we onnodig (gevoelige) persoonsgegevens verwerken (die wij voor dit doel niet nodig hebben), verzoeken wij je om je Burgerservicenummer (BSN), geboortedatum en documentnummer onleesbaar te maken op de ingezonden kopie van je identiteitsbewijs. Hiervoor raden wij aan om gebruik te maken van de KopieID-app van de Rijksoverheid. Met deze app is het mogelijk om op een veilige manier een kopie te maken van je identiteitsbewijs.

Wanneer je een verzoek indient om jouw persoonsgegevens te verstrekken, streven wij ernaar deze binnen 20 werkdagen af ​​te ronden. Mochten wij niet aan deze termijn kunnen voldoen, dan zullen wij je hier onmiddellijk van op de hoogte stellen.

Hoe beschermen we de privacy van minderjarigen?

We begrijpen het belang van het nemen van extra voorzorgsmaatregelen om de privacy en veiligheid van minderjarigen van 16 jaar en jonger te beschermen. Onze website is ontworpen en bedoeld voor gebruik door volwassenen. Indien je minderjarig bent dien je de voorwaarden van deze privacyverklaring samen met je ouder of voogd door te nemen om er zeker van te zijn dat je ze begrijpt en accepteert. Als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld zonder toestemming van een ouder of voogd, zullen we die persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderen.

Toezichthoudende autoriteit

Mocht je niet tevreden zijn met onze reactie op jouw verzoek, dan behoud je altijd het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mocht je je rechten willen uitoefenen, vragen of opmerkingen hebben over ons privacy-beleid, dan horen wij dit uiteraard graag. Hiervoor kan je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Dit kan door een e-mail te sturen naar privacy@health-holland.com, ons te bellen ons op +31 (0)70 205 14 00, of een brief te sturen, ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming, naar het volgende adres:

Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN, Den Haag
Nederland

Veranderingen in ons privacy-beleid

De meest recent bijgewerkte versie van onze gegevensbeschermingsverklaring staat op onze website. We hebben ons privacy-beleid voor het laatst gewijzigd op 15 juli 2022.