Deventer GROZzerdam

Het fieldlab GROZzerdam is de vervolgstap in de beweging van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag die de regio Deventer heeft ingezet en is onderdeel van de regionale samenwerking die daar verdere invulling aan geeft.

Leefwereld als motor

Deventer GROZzerdam start vanuit de leefwereld: de wereld van inwoners met hun behoeften om gelukkig te zijn, mee te doen, zich gezond te voelen en de levenskracht om dat te willen bereiken. Deze kracht uit de samenleving is een belangrijke motor van ontwikkeling.

Deventer GROZzerdam sluit aan op de behoeften van de inwoner, activeert eventueel de inwoner tot actie en volgt wat hij/zij daarvoor doet. Op die manier bouwt Deventer GROZzerdam vanuit de organische beweging in de leefwereld aan transformatie van de systeemwereld: de wereld waarin we professionele systemen hebben ontwikkeld om mensen te ondersteunen in hun behoeften. Door als ondersteunende systemen mee te leren en mee te bewegen maken we een volgende stap in ontwikkeling.  

Dat vraagt groot denken – de blik op de horizon – en klein en praktisch doen en leren. En ondertussen de ondersteunende instrumenten en randvoorwaarden ontwikkelen.

Sociale basisinfrastructuur

De eerste ontwikkeling van Deventer GROZzerdam is het verder ontwikkelen en verspreiden van een inclusieve sociale basisinfrastructuur waarin de inwoner aan het stuur zit, in beweging komt, zichzelf ontwikkelt, meer participeert, zich gezonder voelt, verantwoordelijkheid kan dragen en daarmee bijdraagt aan het geluk voor zichzelf en dat van anderen.

Door de inwoner te volgen en de systeemwereld pragmatisch te verbinden aan de leefwereld hoeven inwoners geen last te hebben van de schotten zoals we die tot nu toe hebben ontwikkeld: organisaties, financieringsstromen (WMO, ZvW, WLZ). Dat regelen we op de achtergrond.

Deze sociale basisinfrastructuur met de bewoner aan het stuur is al ontwikkeld in het stadsdeel Colmschate: Buurtgeluk. Buurtgeluk heeft zich ontwikkeld tot een multiculturele mini-samenleving waarin iedereen zich op zijn eigen manier ontwikkelt door mee te doen, verantwoordelijkheid te dragen en van betekenis te zijn voor anderen en de wijk. Inwoners uit de wijk zijn deelnemers en mede-organisatoren van een baaierd aan informele en formele activiteiten en diensten.

De verdere verdieping, versteviging en verspreiding van Buurtgeluk is de opdracht van de huidige fase van Deventer GROZzerdam.

Doorbraken

Deventer GROZzerdam zet in op vier doorbraken:

  • Een domein-overstijgende sociale basisinfrastructuur gericht op participatie en gezondheid, waarin wordt samengewerkt op basis van gelijkwaardigheid tussen inwoners, zorg en welzijn in zes wijken in Deventer en twee gemeenten in de regio.
  • Die basis-infrastructuur met bijbehorende activiteiten leidt tot 25% betere ervaren gezondheid en 25% meer meedoen bij de gebruikers en 25% meer maatwerk gefaciliteerde zorg in samenwerking met meerdere partijen en ondersteuning in eigen omgeving.
  • Er is een bekostiging uit meerdere domeinen die gezondheid en preventie stimuleert en bijdraagt aan beter functioneren van mensen. In eerste instantie voor drie initiatieven:
    • DOET & BAS: gezondheid, bewegen, ontmoeting voor thuiswonende ouderen met geheugenproblemen. Uitbreiden naar andere wijken en gemeenten, beschikbaar stellen voor andere steden;
    • Lifestyle change: een laagdrempelig programma, georganiseerd rond bewegen, voor mensen die iets willen aanpakken in hun leven op mentaal, fysiek en/of sociaal gebied. Uitbreiding naar kinderen en jongeren, andere wijken en beschikbaar maken voor andere steden;
    • MBO/HBO: studenten zijn integraal onderdeel van de gemeenschap, ontwikkelen zich en dragen mee-verantwoordelijkheid. Een erkende praktijk-leerplek, organiseren extra instroom vanuit andere studierichtingen MBO naar zorg en doorstroom naar werk;
  • Er zijn passende sociale KPI’s (Key Performance Indicators) ontwikkeld die (primair) inwoners ondersteunen inzicht en invloed hebben op hun ontwikkeling. En die voor uitvoerders, partners en financiers inzicht geven hoe activiteiten bijdragen aan de ambities van inwoners en welke resultaten inwoners bereiken.   

Contact

De GROZzerdam relaties worden onderhouden door Hilbrand Jacobs en Harmieke van Os