Mama's Garden

Tijdens de kwartaalsessie op 10 juni hebben we al even kennis kunnen maken met de zes nieuwe regio's waar we intensief mee gaan samenwerken. Hieronder stelt Mama's Garden zichzelf voor.

Hoe heet jullie fieldlab?

Mama’s Garden. 

In welke regio zijn jullie actief?

Ons fieldlab is actief in Rotterdam en heeft een vaste plek in Rotterdam Feijenoord waar Mama’s Garden als community is ingebed. Hillesluis, één van de wijken in Feijenoord, staat centraal en hier heeft Mama’s Garden ook een vaste locatie. Feijenoord kent 78.000 inwoners. Er zijn veel verbindingen met andere wijken in Rotterdam. Zo is de jonge moedersklas van het Zadkine Startcollege (in de wijk Vreewijk) nauw betrokken bij Mama’s Garden en komen moeders uit andere wijken voor Mama’s Garden naar Feijenoord. 

Wat zijn de doorbraken waar jullie aan werken? 

De belangrijkste doorbraak waar wij aan werken is het verduurzamen en uitbreiden van het concept van Mama’s Garden als community met behoud van de kern van het concept. Mama’s Garden werkt omdat betrokken partijen bereid zijn om de leefwereld van de bewoners om wie het draait voorop te stellen ten opzichte van de systemen en de belangen van de eigen organisatie. 

Het uitbreiden en verduurzamen van het concept met behoud van deze kern, ondanks systemen die voor de organisaties een functie hebben, maar de samenwerking niet per se bevorderen en de burger niet per se centraal stellen, is onze beoogde doorbraak. 

Doorbraken zijn er continu, anticiperend op wensen en behoeften en op wat er mogelijk is. Zoals:

  • Locatie(s) en toegankelijkheid: moeders ontmoeten elkaar, maar ook andere buurtbewoners en studenten bij Mama’s Garden, online en op diverse locaties in de wijk Feijenoord; 
  • Gezonde leefstijl: er vinden online en – zodra alle restricties rondom corona dit toelaten – live activiteiten plaats, gericht op bewegen, yoga en sport; 
  • Taalontwikkeling: Mama’s Garden heeft een eigen leesclub waarbij wordt samengewerkt met bibliotheek Feijenoord.

Hoe pakken jullie dit aan? 

Mama’s Garden is een community in Rotterdam, waarbij moeders, vaders en (aanstaande) gezinnen samen met overheid/gemeente, onderwijs- en kennisinstellingen (MBO, HBO en WO), lokale ondernemers, burgerinitiatieven en professionals werken aan het verbeteren van het sociale netwerk en de leefomgeving van burgers. Dat doen we onder andere door het organiseren van informele bijeenkomsten en ontmoetingen waarbij we ons richten op vragen, behoeften en op talenten van deze bewoners. Daarnaast is Mama’s Garden een interactieve leerwerkplek voor studenten van zowel MBO als HBO en universiteit met ruimte voor innovatie en experimenten. Mama’s Garden is zowel online als offline actief.

Wat vinden jullie ervan om onderdeel te zijn van een bredere lerende community? 

Onze kracht is het centraal stellen van de wensen en behoeften van burgers, waardoor we een omgeving creëren waarbij niet het systeem en de organisaties leidend zijn, maar de burger zelf! We hechten veel belang aan continue input van burgers over wat er nodig is in de wijk en in de leefomgeving van burgers om een gezonde en kansrijke start voor iedereen te realiseren. We vinden het heel waardevol en inspirerend om onderdeel te zijn van een bredere lerende community! We hopen kennis te kunnen vergaren over onderwerpen als verduurzaming en monitoring en we hopen inspiratie op te doen bij anderen. Voorts denken we dat we met onze aanpak bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van andere GROZzerdammen en aan de landelijke uitrol van GROZ!

Wil je meer weten over Mama's Garden? Neem contact op met Hanneke Torij, of kijk op de website.
Fotografie: Levien Willemse