Lekker in je vel.Amsterdam

Tijdens de kwartaalsessies hebben zes nieuwe regio’s hun doorbraken gepresenteerd. Tijd om eens bij deze regio’s stil te staan en te vragen waar ze naartoe werken. Hieronder stelt Lekker in je vel zichzelf voor! 

Hoe heet jullie Fieldlab?

Lekker in je vel.Amsterdam (LijvA)
Digitale ondersteuning om je te helpen lekker(der) in je vel te zitten, samengesteld door zorgverleners uit de buurt.

In welke regio zijn jullie actief?

Met ons online platform Lekker in je vel.Amsterdam richten we ons op een stadsbrede aanpak voor gezondheidsbevordering in Amsterdam. Maar daarnaast houden we ons in Amsterdam Zuidoost ook bezig met ontwikkelingen op wijkniveau, zoals het verbinden van aanbod en het versterken van netwerken en samenwerking.

Wat zijn de doorbraken waar jullie aan werken? 

Met Lekker in je vel.Amsterdam zijn we aangesloten bij het samenwerkingsverband Amsterdam Vitaal en Gezond en hun doel voor 2040: alle Amsterdammer gelijke kansen op gezondheid én 10 gezonde levensjaren extra. Om aan deze grote ambities bij te dragen richten we ons met LijvA op:

  • Amsterdammers (digitaal) aan de slag laten gaan met hun gezondheid
  • Digitalisering in te zetten om gezondheidsverschillen te verkleinen

Om dit te bereiken hebben we een stadsbreed gezondheidsplatform opgezet, waarop laagdrempelig en kosteloos, kwalitatief hoge digitale ondersteuning wordt geboden aan Amsterdammers om aan hun gezondheid te werken. Het platform is ingericht rondom meerdere levensdomeinen, met een holistische insteek, en is gericht op gezondheidsbevordering in plaats van klachtgericht (op basis van Positieve Gezondheid). Het aanbod bestaat onder andere uit e-Health modules, mobiele apps, media en hulplijnen. Ook besteden we extra aandacht aan de laagdrempeligheid en toegankelijkheid van het platform om het zo geschikt te maken voor Amsterdammers die minder digivaardig of taalvaardig zijn.

Hoe pakken jullie dit aan? 

Momenteel wordt een groot deel van de gebruikers van ons platform doorverwezen vanuit een samenwerking met huisartsen, POHs (voornamelijk somatiek en GGZ) en andere hulpverleners. Naar schatting maken zo’n 125 huisartsenpraktijken in Amsterdam gebruik van Lekker in je vel.Amsterdam en krijgen we veelal positieve gebruikerservaringen terug. Daarnaast richten we ons ook op doorverwijzingen vanuit het buurtteam en het sociale domein. We zetten in op doorverwijzing en begeleiding vanuit zorg en welzijn, omdat dit over het algemeen zorgt voor een effectiever gebruik en resultaat van e-health tools bij bewoners dan wanneer ze er zelfstandig mee aan de slag gaan. 

We beogen in de tweede helft van 2021 ook meer aandacht te besteden aan een publieke campagne en directe benadering richting Amsterdammers die (lichte) klachten ervaart op verschillende levensgebieden en hen te motiveren om te werken aan een gezondere levensstijl. 

Wat vinden jullie ervan om onderdeel te zijn van een bredere lerende community? 

Gezondheidsbevordering, preventie, e-Health en de digitalisering van zorg zijn zaken die door het hele land spelen en waar op veel plekken ook tegen dezelfde problemen aan wordt gelopen. Door mee te doen aan de lerende community van Gezamenlijk voor Gezonde Regio’s hopen we samen met andere deelnemers hiervoor tot slimme en duurzame oplossingen te komen.Daarnaast zijn we ook gewoon erg enthousiast over de kennisuitwisseling en bijbehorende inspiratie die ontstaat door deel te nemen aan deze lerende community!

Wil je meer weten over Lekker in je vel.Amsterdam? Neem dan contact op met Erniël de Boer, of kijk op de website!