GROZUtrecht

Toen Health Hub Utrecht in aanraking kwam met GROZ, werd het programma met enthousiasme onthaald. Sterker nog, in de regio Utrecht bleken er al meerdere GROZ-initiatieven in ontwikkeling te zijn. De krachten werden gebundeld, en met veel enthousiasme werd er gedacht over het ontwikkelen en monitoren van een gezonde leefstijl en sociale wijkinfrastructuur in de regio. 

GROZUtrecht omvat de regio Utrecht, en in het bijzonder de gemeente Nieuwegein en de Utrechtse wijken Oost en Kanaleneiland. In deze gebieden is een groeiend aantal samenwerkingsinitiatieven die elkaar goed aanvullen. Andere Utrechtse wijken staan al klaar om verderop in het proces ook deel te nemen. 

Doorbraken

GROZUtrecht beoogt vier doorbraken, waarvoor activiteiten in 2021 van start gaan. Per doorbraak wordt er in een learning community – waarin ook andere wijken en Utrechtse gemeenten deelnemen – kennis en ervaring gedeeld en samengewerkt aan opschaling en verdere innovaties.

Leefstijl

Preventie wordt nog onvoldoende gerealiseerd door inwoners en professionals, het bestaande aanbod is versnipperd en de sociale ‘drempel’ te hoog voor de mensen die het het hardst nodig hebben. Daarom wordt er in GROZUtrecht tweemaal per jaar een ‘proeverij’ georganiseerd door professionals, lokale ondernemers en actieve bewoners. Hierbij kunnen bewoners op een laagdrempelige wijze kennis maken met het aanbod op het gebied van leefstijl. Ook experimenteert Nieuwegein samen met VGZ met een preventiebudget in de collectieve zorgkostenverzekering. 

Support

De infrastructuur voor informele zorg ontbrak of was onvoldoende. Er wordt steeds meer zorg-activiteiten in de wijk georganiseerd. Dit vraagt om samenspel tussen inwoners, zorgprofessionals, mkb- en sociaal ondernemers en onderwijs. In alle wijken wordt een sterke sociale wijkinfrastructur ontwikkeld. Een voorbeeld zijn de buurtassistenten die in hun buurt aanwezig zijn voor het oppakken van sociale (hulp)vragen met elkaar. Een ander voorbeeld is de pilot ‘Werkgericht werken’ in Nieuwegein, waarin een netwerk wordt gecreëerd van bewoners en professionals die actief zijn in de wijk. Samen spelen zij in op wat bewoners aangeven wat belangrijk is. 

Vitaal Werken

Er is veel uitval van werk- en ondernemers als gevolg van een ongezonde leefstijl of overbelasting. De diverse werkgevers en ondernemers die in Utrecht-Oost, Nieuwegein en het aan Kanaleneiland grenzende Papendorp zijn gevestigd, worden ondersteund in het creëren van een vitale werkvloer door zelfstandig ondernemers uit de wijken. Inspiratiebijeenkomsten op de werkvloer worden georganiseerd om inzicht te geven wat er in en met de wijken mogelijk is. Daarna worden er koppelingen gemaakt met ZZP’ers, professionals en onderwijsinstellingen in de wijk om een concreet en passend vitaliteitsprogramma op te zetten. 

Tijdbank

De Tijdbank is een digitaal instrument waarmee actieve bewoners, mantelzorgers, ondernemers, professionals, studenten etc. de omvang van hun inzet kunnen kwantificeren. Inwoners, bedrijven en andere organisaties die zich inzetten voor de buurt kunnen hun tijd en diensten in de tijdbank (1) doneren, (2) inruilen voor tijd en diensten of producten van anderen of (3) laten omzetten in geld. Inwoners en studenten ontwikkelen en testen samen een eerste prototype van de tijdbank. Beroepsopleidingen ontwikkelen met zorgorganisaties en financiers een plan om de Tijdbank in te zetten bij het opleiden van studenten in de praktijk.