Amigoal: van kansarm naar kansrijk

Er is een groot contrast tussen Nederland en de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) als ook Suriname. Naast contrast in cultuur verschilt de levensstandaard veel met die van de inwoners in Nederland. Om deze ongelijkheid tegen te gaan, heeft Marianne de Jong Stichting Amigoal opgericht. Met deze stichting zet zij zich in om jongeren betere kansen te bieden en om hun gezondheid en welzijn te bevorderen, zodat ze uit de vicieuze cirkel van armoede en ontsporing kunnen stappen.

Geen stip op de horizon

Ruim tien jaar geleden ging Marianne voor het eerst naar de BES-eilanden. Ze werd geraakt door het grote verschil tussen het leven van de jongeren op de eilanden en het leven van haar eigen kinderen die in Nederland zijn opgegroeid. Ze zag veel armoede en merkte dat het voor jongeren een stuk lastiger is om een opleiding te kunnen volgen. Eenmaal thuis vergeleek Marianne die situatie nog eens met die van haar eigen kinderen. Ze besloot in actie te komen en iets te doen aan de kansen van de jonge overzeese generatie – ook die van Suriname – die maar weinig toekomstperspectief heeft.

Werken aan een gezonde toekomst

Met Amigoal wil Marianne de gezondheid en het welzijn van jongeren bevorderen. Vooral leefstijl is een belangrijke focus van de stichting. Door de kansenongelijkheid en armoede zijn er in het gebied vaak hele andere zorgen, waarbij een gezonde leefstijl achterblijft. Amigoal ontwikkelt verschillende projecten die focussen op sport, leefstijlprogramma’s en onderwijs. Het zijn geen eenmalige projecten, maar structurele projecten die lokale vertegenwoordigers steunen en daardoor geborgd zijn. De behoefte en hulpvraag moeten echt van hen komen. Daarnaast is er niet alleen aandacht voor de jeugd, maar ook voor volwassenen en ouderen die een belangrijke taak als rolmodel hebben. Jongeren worden nauw betrokken bij het ontwikkelen van projecten, zodat het goed bij hen aansluit. Marianne: “Zo weten ze dat we samen bezig zijn. Geen ivoren toren, maar echt met de poten in de klei.”

“Een gezonde toekomst is iets waar iedereen recht op heeft. Daarvoor is een goede basis essentieel.”

Op de agenda

Alle mensen die betrokken zijn bij Amigoal hebben affiniteit met het Caribisch deel van het Koninkrijk en/of Suriname. Marianne: “Vanuit het Koninkrijk moeten we ons niet alleen bezig houden met de lusten maar ook met de lasten. We hebben een verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan deze mensen.” Met Amigoal probeert Marianne de situatie op de BES-eilanden op de politieke agenda te krijgen, om zo de maatstaven die we hier in Nederland kennen ook van toepassing te laten zijn op deze eilanden.

Wil je meer weten over Amigoal? Of wil je Amigoal steunen om de situatie op de eilanden te verbeteren? Kijk dan op www.amigoal.nl.

‹ Blog overview

Marianne met een groep kinderen