'Binnen drie jaar de markt op'

Snellere, betere en goedkopere gehoorzorg. Parzijn Majid, directeur en oprichter van Earlab in Honselersdijk, is een vrouw met een missie. Vanuit Earlab werkt ze met haar team aan een instrument dat gehoorverlies objectief kan meten. Een veelbelovende innovatie die kon rekenen op steun uit het Rabobank Innovatiefonds. 

Parzijn Majid is klinisch linguïst én audicien. 'Mijn werk als audicien heeft me dichter bij de wereld van de hardhorende mens gebracht', vertelt ze. 'De huidige manier om gehoorverlies te meten, gebeurt via de (subjectieve) piepjestest. Dat kan en moet anders, vond ik.' Met Earlab zijn Parzijn en haar team vervolgens aan de slag gegaan om een instrument en een nieuwe werkwijze te ontwikkelen voor het diagnosticeren van gehoorproblematiek. 

Urgent

De urgentie voor een betere en snellere behandeling van patiënten met gehoorverlies is flink toegenomen. Uit het eerste rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over gehoorschade, is op te maken dat in 2050 één op de vier mensen wereldwijd last hebben van gehoorproblemen. De WHO waarschuwt dat het aantal mensen met gehoorverlies de komende dertig jaar met meer dan anderhalf keer kan toenemen tot 2,5 miljard mensen, tegen 1,5 miljard in 2019. 'Wat niet heel veel mensen weten, is dat er een correlatie is tussen gehoorverlies en dementie', weet Parzijn. 'Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt ook dat gehoorverlies kan leiden tot een mindere kwaliteit van leven: sociaal isolement, depressie en werkloosheid liggen op de loer. Onbehandeld gehoorverlies kost de Nederlandse staat jaarlijks 7,4 miljard euro. Het is dus heel belangrijk dat dat vroegtijdig gesignaleerd en snel behandeld wordt.'

Nederland telt zo'n 1,6 miljoen slechthorenden - Parzijn Majid

Sneller, beter, goedkoper

De innovatie waar Parzijn met haar team aan werkt, is een combinatie van fotonica (de wetenschappelijke discipline die zich richt op de wisselwerking tussen licht en elektronen) en hightech-instrumenten. 'Omdat we nu bezig zijn met de aanvraag van een octrooi, kan ik de techniek achter de innovatie helaas niet nauwkeuriger omschrijven', legt Parzijn uit. 'Het komt erop neer dat de nieuwe testmethode is gebaseerd op het meten va biologische en lichamelijke reflexen als reactie op het horen. Het diagnostisch instrument kan gehoorproblemen objectief meten en vervolgens efficiënt aanpakken. Gebruik van het instrument zal tijd- en energiebesparend werken en leiden tot een reductie van zorgkosten. Zo dragen we bij aan een toegankelijke en kwalitatief hoogstaande gehoorzorg die sneller, beter en goedkoper is dan het huidige aanbod.'

Investeerders

De ontwikkeling van een innovatie is één ding, de vinding financieel van de grond krijgen en in de markt zetten, is iets anders. 'De uitdaging ligt in ons geval niet zozeer in het overtuigen van het nut en de noodzaak van de innovatie, maar vooral in het vinden van de juiste investeerder', zegt Parzijn. 'Een partij met durfkapitaal, die bereid is de ontwikkeling van een tastbaar product te financieren en die bij ons past. Dat is een enorme zoektocht, waar ontzettend veel tijd en energie mee gemoeid is. We hebben inmiddels één private investeerder gevonden. Onze deelname aan het programma Health Impact Accelerator van Health~Holland en natuurlijk de steun van het Rabobank Innovatiefonds die we eind 2020 kregen, zullen onze zoektocht naar investeerders verder versnellen. 

Innovatiefonds

Bij de start van Earlab in 2019 raadpleegde Parzijn het onlineplatform ikgastarten.nl van Rabobank. 'Daar ontdekte ik dat Rabobank via het Innovatiefonds ook tech-startups ondersteunt die een positieve impact op de samenleving hebben. Zo kwam ik in contact met Rabobank Westland. In 2019, één maand na de oprichting van Earlab, dienden we onze eerste aanvraag in voor een bijdrage uit het Innovatiefonds. De pitch die we voor de jury hielden, kon op veel bijval rekenen. De jury gaf ons opbouwende en waardevolle kritiek mee, waarmee we ons businessplan verder konden verfijnen. Dat hebben we gedaan en het jaar daarop werd onze aanvraag beloond met een donatie uit het fonds. En daar zijn we zo ontzettend trots op! We zien de bijdrage als een erkenning van de inzet van ons team. Het zal onze innovatie nadrukkelijk op de kaart zetten en de realisering ervan versnellen.'

Doorontwikkeling

Niet alleen de bijdrage uit het Innovatiefonds helpt Earlab verder. 'We zullen nog heel veel stappen samen met de bank gaan zetten', verwacht Parzijn. 'Dat we ook gebruik kunnen maken van de expertise en het grote netwerk van Rabobank, zie ik als de eerste stap naar een veelbelovende samenwerking om onze innovatie te realiseren. We zijn nu bezig met de ontwikkeling van het instrument en willen dat binnen drie jaar op de markt brengen. 'De techniek is schaalbaar', zegt Earlab's algemeen directeur Kosar Ezaat. 'Wij kunnen het instrument dus doorontwikkelen voor andere medische doeleinden. Voor mensen met tinnitus bijvoorbeeld, revalidatie bij cochleaire implantaten en kinderen met spraak- en taalproblemen. Ook voor die groepen zal het instrument waar wij aan werken, een prachtige wereld openen.'

Bron: Rabo &Co
Tekst: Nienke Landré
Beeld: Thierry Schut Fotografie

‹ Blog overview

Kosar en Parzijn