Call 'Citizen Science voor Gezondheid en Zorg' opent 11 februari

Citizen science is een beweging die burgers zo breed mogelijk toegang wil bieden tot de wereld van onderzoek. Hiermee kan dat onderzoek beter inspelen op de vragen en behoeften van bijvoorbeeld patiënten in gezondheidsonderzoek.

Op 11 februari 2021 openen ZonMw en Health~Holland samen de call Citizen Science voor Gezondheid en Zorg (CS4GZ). CS4GZ richt zich specifiek op onderzoek en innovatie waarbij burgers het initiatief nemen en de leiding hebben in alle fasen van onderzoek en innovatie. Daarbij worden burgerinitiatieven ondersteund alsmede het krachtig(er) positioneren van burgers in de quadruple helix (burgers, bedrijven, kennisinstellingen en overheden). De call heeft als doel het realiseren van creatieve, innovatieve en vooral ook duurzame oplossingen voor de maatschappelijke uitdaging Gezondheid en Zorg. Voor deze call is € 1 miljoen beschikbaar.

Lees meer over Citizen Science:

Bron: ZonMw

‹ Blog overview