D66 wil burgerberaad over de zorg

D66 wil dat Nederlandse inwoners via een burgerberaad beter betrokken worden bij de zorg. De partij roept het kabinet op om het initiatief te nemen. Het burgerberaad zou in februari 2023 moeten starten. Tweede Kamerlid Wieke Paulusma heeft het voorstel op donderdag 29 september ingediend tijdens het commissiedebat houdbare zorg.

Het doel van een burgerberaad is volgens D66 om kennis en ervaring op te halen. Een ander doel is dat het kan helpen om maatschappelijk draagvlak te creëren voor moeilijke keuzes. “Vanuit verschillende perspectieven het gesprek voeren leidt vaak tot meer begrip voor een beslissing”, stelt D66 in het Manifest voor radicale aanpak.

Bron: Skipr

‹ Blog overview

Hand in hand