Gezondheid hoort onderdeel te zijn van een wijkaanpak

Interview met Patricia Heijdenrijk (Pharos) en Hamit Karakus (Platform31)

Gezondheid moet onderdeel zijn van de wijkaanpak. Dat is een belangrijke boodschap uit het programma GezondIn van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waaraan Platform31 en Pharos gezamenlijk uitvoering geven, en dat tot doel heeft de grote gezondheidsverschillen tussen mensen met een lage en hoge sociaaleconomische positie terug te dringen.

Lees het interview op de website van Platform31.

‹ Blog overview

Patricia Heijdenrijk (Pharos) en Hamit Karakus (Platform31)