Online Editie LSH PPS Dag Was een Succes

De LSH PPS dag op 9 maart was weer een groot succes. Onderzoekers, ondernemers, kennisinstellingen en vertegenwoordigers van patiënten kwamen online samen om de mogelijkheden rondom publiek-private samenwerking te leren kennen. Lees het verslag in deze digitale publicatie

Het was even wennen, dit jaar geen live event. In plaats daarvan kwamen de sprekers samen in de Prodentfabriek in Amersfoort en volgden de 350 deelnemers de LSH PPS dag via de digitale weg. Véronique Timmerhuis (Directeur ZonMw) en Nico van Meeteren (Directeur Health~Holland) openden de LSH PPS dag. Het gesprek kwam al snel op gang. Deelnemers zochten onderling verbinding en er werd uiteindelijk flink genetwerkt op het online platform.

“Met kennis en innovatie werken aan een goede gezondheid voor iedereen. Daar staat ZonMw voor. Dat lukt alleen met veel en sterke samenwerkingen. Ik kijk er naar uit!” - Véronique Timmerhuis

Rondetafelgesprekken

Foto

Hoe kunnen we gezamenlijk naar een toekomstbeeld toewerken? Hiervoor is het allereerst belangrijk om een beeld te hebben van deze gewenste toekomst. Bart Ahsmann, directeur CLICKNL, Hans Rietman, hoogleraar aan de Universiteit Twente en Anja van der Aa, directeur GezondNL gingen tijdens de LSH PPS dag met elkaar in gesprek.


Foto

Creativiteit en innovatie door samenwerking. Hoe kijkt een patiënt bijvoorbeeld aan tegen mantelzorg? Pieter Jeekel (kwartiermaker van de NL AI Coalitie), Klaartje Spijkers (adviseur bij de Patiëntenfederatie Nederland) en Anke-Hilse Maitland-Van der Zee (hoogleraar aan het AMC Amsterdam en onderzoeker voor P4O2) gingen tijdens de LSH PPS dag met elkaar in gesprek.

“+5, -30! Én: levenslang meedoen, naar believen en vermogen. Spannend! We hebben zoiets dergelijks nog nooit gedaan, dus ik denk dat we het SAMEN wel kunnen!” - Nico van Meeteren

Sessies

Sessie 1: Van toekomstbeelden naar toekomstgerichte actie voor noodzakelijke impact

Hoe kunnen we gezamenlijk naar een toekomstbeeld toewerken? Hiervoor is het allereerst belangrijk om een beeld te hebben van deze gewenste toekomst. Nico van Meeteren (Health~Holland ) en de trekkers van missie II en III: Hans Rietman (Universiteit Twente), Roland Friele (NIVEL), Madelon Kroneman (NIVEL) gingen hierover met elkaar in gesprek.
Naar sessie 1

Sessie 2: Samenwerking rondom data gedreven onderzoek, innovatie en reguliere dienstverlening in de zorg

Merik Seven (Programmadirecteur ZonMw) vertelt u over de huidige stand van zaken én zijn visie op data gedreven onderzoek, innovatie en reguliere dienstverlening in de gezondheidszorg. Bert Huisman, Gert Jan van Boven, Ruben Kok, Herko Coomans gingen hierover met elkaar in gesprek over de vier initiatieven. 
Naar sessie 2

Sessie 3: “Citizen science”: burgers nemen het initiatief!

Citizen Science, wat is dat nou eigenlijk? Speciaal voor mensen die betrokken (willen) zijn bij onderzoek en innovatie vóór en dóór burgers. Sabine Wildevuur (Universiteit Twente), Wim Tilburgs (Je Leefstijl Als Medicijn), Pepijn van Empelen (TNO) en Sridhar Kumaraswamy (Ancora Health) gingen met elkaar in gesprek over hoe een burger kan bijdragen aan de transitie naar zelf- en samenmanagement van gezondheid, en het ‘meedoen’ en ‘ertoe doen’ in de samenleving.
Naar sessie 3

Sessie 4: Handvaten voor het starten van een publiek-private samenwerking

Hoe werkt dat nou, een PPP of PPS aangaan met elkaar? In deze sessie krijgt u aan de hand van best practices uitgelegd op wat voor manieren publiek-private samenwerkingen kunnen worden opgezet. Anke-Hilse Maitland (Amsterdam UMC, locatie AMC), Martijn Nawijn (UMCG) gingen hierover met elkaar in gesprek.
Naar sessie 4

Sessie 5: Warme technologie: design met én voor mensen met dementie.

Hoe zorg je dat het welzijn van patiënten met technologie ondersteund en verbeterd wordt? En dat alle perspectieven worden meegenomen? Rens Brankaert en Maarten Houben van de TU Eindhoven vertellen meer over Warme technologie: design met én voor mensen met dementie.
Naar sessie 5

Bron: ZonMw

‹ Blog overview

Roeiboot