Opinie: Laat patiënten meedenken en beslissen hoe de zorg moet worden geregeld

Betekenisvolle beslissingen in de zorg worden nog altijd in achter- of directiekamertjes genomen. Burgerparticipatie moet nu eindelijk eens vanzelfsprekend worden, betoogt Diande Veldman, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland. 

Als er plannen worden gemaakt voor een windmolen in je wijk of regio dan doet de lokale democratie doorgaans haar werk. Er komt een buurt-­onderzoek, de gemeente informeert over de plannen op haar website, er valt een folder in je brievenbus over het plan, er volgt een informatieavond en er is een heldere inspraakprocedure. Hoe frustrerend je als burger zo’n proces ook soms kunt ervaren – je krijgt nu eenmaal niet altijd je zin – hier is wel sprake van basale burgerconsultatie en -participatie.

Bij een lokale ‘verbouwing’ in het zorglandschap gaat dat heel anders. Als bijvoorbeeld twee regionale ziekenhuizen besluiten te fuseren, dan wordt de burger (lees: de klant) helemaal niks gevraagd. Als die fusie betekent dat de afdeling verloskunde van het dichtstbijzijnde ziekenhuis wordt geschrapt, dan wordt dat beschouwd als een ‘intern besluit’ van een zorgbedrijf. De (toekomstige) klant is niet eens de sluitpost van de besluitvorming, nee, die speelt gewoon geen enkele rol. Nul.

Lees de rest van het artikel via Volkskrant.

‹ Blog overview

Het Bronovoziekenhuis in Den Haag