OZOverbindzorg

Ieder mens, jong of oud, verdient de best mogelijke zorg. Om die best mogelijke zorg te realiseren heb je anderen nodig, van mantelzorgers tot zorgverleners en professionals in het onderwijs. Hoe verbind je al deze betrokken partijen, zodat de zorg in één overzicht gebundeld is? En hoe houd je zelf de regie over de zorg die jou geboden wordt? Een goed voorbeeld hiervan is OZOverbindzorg, een eenvoudig platform waarbij niet de zorgorganisatie, maar de patiënt zélf de regie heeft. 

Toen in 2012 werd besloten dat ouderen langer thuis moesten blijven wonen, had dat grote gevolgen voor de samenwerking binnen de zorg. Cindy Hobert werkte in die tijd als praktijkmanager bij een huisarts in Luttenberg. Zij zag dat het een uitdaging werd om deze zorg aan huis te organiseren, gezien het versplinterde landschap van de zorgverleners. Ze realiseerde dat het essentieel was dat alle zorgverleners weten wie er allemaal betrokken zijn, om goed samen te kunnen werken. Vanuit dat gedachtegoed is OZOverbindzorg (Online Zorg Ondersteuning) ontstaan. Met OZOverbindzorg wil Cindy de communicatie faciliteren, om zo de samenwerking in de zorg te verbeteren.

De patiënt centraal

Via het platform van OZOverbindzorg kunnen alle partijen die bij zorgverlening betrokken zijn deelnemen. De patiënt staat hierbij dus altijd centraal. Zo bepaalt de patiënt zelf wie er toegang krijgt tot het platform. Via het platform kunnen de patiënt, de mantelzorgers en de zorgprofessionals binnen het veld met elkaar communiceren. Zo ontstaan er korte lijntjes, waardoor bijzonderheden in de zorgsituatie snel zichtbaar worden en kan er tijdig worden bijgestuurd. Hierdoor is er altijd een actueel en helder overzicht over het zorgproces en het zorgnetwerk van de patiënt. 

Door deze vorm van communicatie is het voor de patiënt en mantelzorger makkelijk om contact te leggen met zorgprofessionals, zowel via berichtjes, opmerkingen of videobellen. Ook kan de patiënt zelf bepalen wie er meedoet in zijn of haar netwerk. Voor de zorgprofessionals biedt het ook voordelen. Door de efficiënte vorm van communiceren wordt er veel tijd bespaard. Ook is er een volledig overzicht van het netwerk van de patiënt, en is het beleid voor iedereen duidelijk. Zo weet iedereen wat er speelt, inclusief de patiënt. 

Ondertussen is OZOverbindzorg verspreid over het hele land actief. Het platform kan in elke regio breed ingezet worden voor patiënten, sociaal domein, specialisme, mantelzorgers, eerste lijn en tweede lijn. 

Bekijk hieronder de video: 'OZOverbindzorg: communicatie platform rondom zorg voor cliënten'

‹ Blog overview

Logo OZOverbindzorg