Zorg in de Meent

Bij GROZ hebben we het steeds over de kanteling van de zorg. Er zijn verschillende manieren over hoe deze kanteling eruit moet zien. Jeanet Bouw en Jeroen den Uyl hebben hun eigen beeld bij het hervormen van de zorg. Volgens hen moet de zorg een gemeenschappelijk bezit zijn, waarbij bewoners zélf aan zet zijn: Zorg in de Meent.

Er zijn veel initiatieven waar bewoners een stuk informele zorg overnemen of organiseren. Meestal zijn dit wat kleinere initiatieven, in domeinen waar weinig geld in omgaat en waar weinig macht zit. Jeanet: “Daar waar de grote belangen zitten, daar heb je eigenlijk nauwelijks invloed op.” Als het aan haar ligt gaan we in de toekomst fundamenteel anders om met zorg én gezondheid: "We moeten op lokaal niveau in verbinding met elkaar staan."

Zorg in de Meent

Al ruim anderhalf jaar zijn Jeroen den Uyl en Jeanet Bouw aan het nadenken over het hervormen van de zorg, waarbij zowel de medische als de welzijnskant van zorg meegenomen moet worden. Volgens hen moet zorg in de regio georganiseerd worden, met daarbij de bewoners in de lead. Het doel van Zorg in de Meent is dan ook dat inwoners samen de zorg gaan besturen. Zo beslissen, betalen en genieten ze samen van de zorg die hen past. Dit gebeurt in een gekaderd gebied, zoals een buurt of een wijk. Jeanet: “Zo wordt de zorg verbreed tot gezondheid, want inwoners denken niet in schotten en potjes.”

Samen verantwoordelijk

De visie van Zorg in de Meent stelt een groep inwoners in een afgeperkt gebied samen verantwoordelijk voor hun zorg, en daarmee hun gezondheid. De budgetten die nu via belasting en premies afgedragen worden, houden de inwoners zelf. Als al het zorggeld bij elkaar gelegd wordt, kan men samen de zorg organiseren. Daarvoor moet samengewerkt worden: “Iedereen in de wijk geeft jaarlijks zijn zorggeld aan een gezamenlijk bestuur.” Het gezamenlijke bestuur wordt een coöperatie, waar iedere bewoner lid van is. Deze manier van organiseren zal volgens de initiatiefnemers de zorg goedkoper maken. Meer gericht op het integraal creëren van stabiel werk, vermijden van schulden, veilige en gezonde woonomgeving en zorg voor elkaar.

“Deze aanpak zorgt voor vertrouwen in het publieke zorgdomein, omdat men er zelf invloed op heeft.”

Pilots

Momenteel wordt deze visie van Zorg in de Meent uitgewerkt en zijn Jeroen en Jeanet bezig om pilots op te zetten in vier gebieden: Austerlitz, Utrecht (Kanaleneiland en Lunetten), Amsterdam Slotervaart en Deventer. De pilots moeten een leeromgeving worden: “We leven te vaak langs elkaar heen. Iedereen doet het alleen en problemen worden zelf opgelost. Terwijl velen van ons juist gewend zijn om elkaar te helpen.” Door naar elkaar om te kijken en van elkaar te leren komt de collectieve verantwoordelijkheid bij bewoners te liggen.

Wil je meer weten over Zorg in de Meent? Neem dan contact op met Jeanet Bouw (jeanet@edificare.nl) of Jeroen den Uyl (jeroen@schatmakers.nl).

‹ Blog overview

Een overleg