Workshop: Leer de outcome meten van burgerinitiatieven

-

Als gemeente ondersteun je burgerinitiatieven. Maar zorgen deze voor de beoogde positieve sociale verandering? En in welke mate? Door outcome te meten kom je daar achter. Laat je inspireren tijdens de sessie outcomemeting van burgerinitiatieven, georganiseerd door Movisie. Tijdens de sessie duiken we in de kansen en belemmeringen van outcomemeting, onderzoeken we innovatieve praktijken én bedenken we toekomstbestendige oplossingen. 

Sommige gemeenten kiezen ervoor om burgerinitiatieven vooraf te vragen om zelf de outcomemeting te plannen. Andere gemeenten passen achteraf een methode toe, bijvoorbeeld in een veranderingsframework.  Bij het kiezen voor outcomemeting dienen zich allerlei vragen aan. Hoe hoog leg je als financier de lat bij het stellen van eisen aan outcomemeting? En wat is het effect ervan op de burgerinitiatieven? Loop je bijvoorbeeld niet het risico dat je te veel vraagt van kleine en/of startende initiatieven, met als resultaat ‘de dood in de pot’? In deze sessie schetst Movisie de ervaringen met outcomemeting bij burgerinitiatieven in het sociaal domein in Nederland.

Na deze sessie:

  • Heb je inzicht in de meerwaarde en dilemma’s van een outcomebenadering. Het gaat daarbij om zaken als betere planning, transparantie, zich aan de afspraak houden, tijdig bijstellen en het perspectief op outcome. 
  • Heb je een goed beeld van wat aandachtspunten zijn bij de evaluatie van outcomemeting bij burgerinitiatieven.

Direct aanmelden 

Plaats en datum

Woensdag 29 september, van 10.30 tot 12.00 uur, online via Zoom. Je ontvangt de link na aanmelding en vooraf aan de bijeenkomst. 

Programma

10.30 uur: Inloop, welkom, intro en stelling
10.40 uur: Plenaire (presentatie Movisie) 
11.00 uur: In gesprek (break-out sessies)
11.30 uur: Pauze
11.35 uur: Plenaire (terugkoppeling break-out sessies)
11.55 uur: Afronding 

Praktisch

  • Deze sessie wordt opgenomen, ook wij willen blijven leren.
  • Ben je verhinderd? Vergeet je niet af te melden door een mail te sturen naar evenementen@movisie.nl

‹ Events overview