Conferentie Embassy of Health

-

De transitie naar ‘chronische gezondheid’ en een gezonde samenleving zijn het thema van deze conferentie. We gaan in gesprek over de samenwerking die mensen aangaan om een gezonde samenleving te realiseren. We verkennen de rol die ontwerpers spelen om mensen bij elkaar te brengen en welke expertise nodig is om een gezonde samenleving te ontwerpen. Want alleen sámen zijn we in staat om de veranderingen te realiseren die nodig zijn om ons gezonder te laten leven. 

Datum & tijd: 22 Oct 2021 - 14:00 - 16:00
Locatie: Entresol, Klokgebouw, Klokgebouw 50, 5617 AB Eindhoven

Programma

13:30 – 14:00u Inloop
14:00 – 16:00u Embassy of Health Conferentie

Frank Kolkman (speculative designer), Sabine Wildevuur (directeur DesignLab University of Twente) en Marleen Stikker (directeur Waag) verkennen de rol van artificiële intelligentie. Hoe verhouden we ons tot AI? En hoe ontwerpen we een gewenste toekomst met AI als stakeholder in deze toekomst?

Samen met Bas Bloem (hoogleraar Radboud UMC), Lex Burdorf (hoogleraar Erasmus MC) en Irene Fortuyn (social designer) gaan we in gesprek over de rol die ons landschap speelt om gezond te kunnen leven. En hoe we onze talenten kunnen inzetten om bij te dragen aan een gezond landschap.

Stannie Driessen (directeur Raad voor Volksgezondheid & Samenleving) en Jetske van Oosten (curator Embassy of Health) reflecteren samen op de tentoonstelling Chronic Health en de noodzaak van ontmoetingen. Hoe kan onze leefomgeving ruimte maken voor ontmoeting in openbare (buiten)ruimte en sociaal contact en onderlinge verbondenheid faciliteren.

16:00 – 17:30u Netwerkborrel

Aanmelden kan via deze link.

Bron: World Design Embassies

‹ Events overview