Bestaanszekerheid: van praten naar doen | Landelijke Werkplaats 2022

-

Op donderdagmiddag 17 maart 2022 vindt de Landelijke Werkplaats van de Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein plaats. De Landelijke Werkplaats is hét jaarlijkse evenement georganiseerd door de Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein. Dit keer doen we dat in de vorm van een Werkplaats: participatief, vanuit verschillende perspectieven én aan de hand van actieleren. Doe je mee?

Mensen die de energierekening niet meer kunnen betalen, wonen in een onveilige wijk of niet weten of het ze lukt om morgen een warme maaltijd op tafel te toveren. Sociaaleconomische verschillen tussen mensen nemen in hardnekkigheid toe. Het is dan ook niet toevallig dat bestaanszekerheid steeds hoger op de politieke en maatschappelijke agenda staat. Deze aandacht is harder nodig dan ooit en de wens en de wil om het tij te keren zijn groot. Maar, hoe kunnen sociaal professionals, beleidsmakers en burgers samen de schouders zetten onder dit complexe vraagstuk? Wat willen mensen die in bestaansonzekerheid leven zelf? En last but not least: hoe zetten we samen stappen in de aanpak ervan? In deze Landelijke Werkplaats gaan we samen met jou vanuit verschillende perspectieven en inspirerende invalshoeken op zoek naar antwoorden en oplossingsrichtingen: van praten over naar samen doen!

Voor wie

Inwoners, vrijwilligers, sociaal professionals, beleidsmakers, docenten, onderzoekers en andere geïnteresseerden.  

Tijd en locatie

Online op 17 maart 2022 van 13:00 tot 16:00.

Programma

 • 13:00 – 14:00 uur:  
  • Welkomstwoord van Toby Witte, voorzitter van de Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein en dagvoorzitter.
  • Kim Houben, procesmanager Bestaanszekerheid, Armoede en Schulden bij Divosa, vertelt ons meer over de propositie de Winst van het Sociaal Domein en waar dit tot nu toe tot geleid heeft.
  • Karin ter Horst, ervaringsdeskundige werkzaam bij de gemeente Zwolle, laat ons zien wat het voor mensen betekent om in bestaansonzekerheid te leven.
  • Lisbeth Verharen, Lector Versterken van Sociale Kwaliteit bij de HAN én coördinator van de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen, neemt ons mee in bestaanszekerheid vanuit de bril van sociale kwaliteit.
  • Een tafelgesprek waarin diverse perspectieven (ervaringsdeskundig, beleid, praktijk en wetenschap) aan het woord komen.
 • 14:00 - 14:15 uur: Pauze
 • 14:15 - 15:45 uur: Themalijnen in subgroepen
 • 15:45 - 16:00 uur: Afsluiting

De deelsessies

In vier verdiepende deelsessies werken we themagericht en interactief aan oplossingsrichtingen voor bestaansonzekerheid. Dit doen we aan de hand van de vier stappen van waarderend veranderen: verkennen, verbeelden, vormgeven en verwezenlijken. Zo gaan we samen op zoek naar antwoorden en oplossingen die inspireren en écht werken.  

Schrijf je nu in voor één van de vier verdiepende deelsessies.

 1. Armoede
 2. Sociale basis
 3. Ervaringsdeskundigheid  
 4. Lerende praktijken

Deelsessie 1: Armoede

Samen bouwen aan bestaanszekerheid

Armoede, schulden en sociale uitsluiting zijn hardnekkige onderdelen van bestaansonzekerheid. De aanpak van deze complexe problemen vraagt om een domeinoverstijgende samenwerking. Gelukkig zien we in het land op veel plekken mooie voorbeelden ontstaan. Denk aan een armoedeconsulent op een school of een schuldhulpverlener bij de huisarts. In deze deelsessie brengen we samen dit soort domeinoverstijgende parels in kaart. We delen onderling kennis over dat wat écht helpt om problemen op het vlak van bestaanszekerheid te voorkomen. Hoe kunnen we onze krachten, kennis en kunde bundelen om deze mooie voorbeelden op te schalen?

Deelsessie 2: Sociale basis

Even tot hier… de sociale basis

Investeren in de sociale basis is harder nodig dan ooit. Het is cruciaal voor de kwaliteit van leven en bestaanszekerheid van en voor ons allemaal. Wij (inwoners, vrijwilligers, gemeenteambtenaren, professionals, docenten, onderzoekers) zijn allemaal aan zet, om de sociale basis te versterken. Maar hoe? Op een dynamische wijze buigen wij ons samen over deze vraag. Inspirerende praktijkvoorbeelden komen aan het woord; samen gaan we op zoek naar antwoorden en oplossingsrichtingen in het versterken van de sociale basis.

Deelsessie 3: Ervaringsdeskundigheid

Leren van mensen zelf  

Als het gaat om bestaanszekerheid, ervaren mensen vaak stress en machteloosheid, met alle gevolgen van dien. Als ervaringsdeskundige zie je, voel je dat het daar wringt, je kunt de ervaringen van mensen duiden. Dit inzicht maakt het mogelijk om helpend te zijn in gesprekken met cliënten, maar het is ook kennis die gedeeld kan worden om van te leren. Door als ervaringsdeskundige deze ervaringskennis te delen met hulpverleners, beleidsmakers en beslissers kan er beter rekening gehouden met de noden en wensen van inwoners. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Wat werkt daarin goed en hoe kunnen we de inzet van ervaringsdeskundigheid uitbouwen? Dit diepen we in deze sessie uit. 

Deelsessie 4: Lerende praktijken

Samen leren organiseren

Overal in Nederland zien we dat professionals, beleidsmakers en burgers bezig zijn met het vormen van leergemeenschappen rondom urgentie sociale kwesties. Veel gestelde vragen zijn: hoe werk je met de omgeving samen, en hoe krijg je georganiseerd dat leren op gang komt en blijft? Hoe breng je het collectieve leren op gang, zodat er diepgaander geleerd wordt? In deze sessie spitsen we lerende praktijken toe op het vraagstuk van bestaanszekerheid. Hoe komen we rondom dit thema samen tot leren?

Meld je aan

Meld je nu aan voor de Landelijke Werkplaats 2022 via deze link. Aanmelden gaat via Movisie.

Bron: Werkplaatsen Sociaal Domein

‹ Events overview