Webinar-reeks: Samen integraal bouwen aan participatie

-

Participeren naar vermogen, waar mogelijk door betaald werk, heeft positieve effecten op het welbevinden en de gezondheid van mensen. Tegelijkertijd zien we dat mensen met een meervoudige ondersteuningsbehoefte en een grote afstand tot de arbeidsmarkt vaak moeite hebben om bij hun gemeente antwoorden te krijgen op vragen.

Dit komt door gescheiden loketten die onvoldoende samenwerken: één loket voor ‘Zorg en welzijn (Wmo)’ en een ander loket voor ‘Werk en inkomen (Participatiewet)’. Integrale samenwerking draagt bij aan het verbinden van deze twee werelden, aan het  centraal stellen van de inwoner in de dienstverlening en aan het aansluiten bij wat iemand wél kan om participatie mogelijk te maken. 

Webinars: 27 mei en 10 juni 2021

Op 27 mei van 10.00-11.30 en 10 juni van 9.30-11.30 organiseren het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht  en Movisie, samenwerkend binnen het kennisplatform Utrecht Sociaal, twee (online) bijeenkomsten. Lees hier meer over de bijeenkomst van 10 juni.

Bijeenkomst 27 mei

Centraal in deze bijeenkomst staat de samenwerking tussen professionals werkzaam op het snijvlak van Wmo (zorg en welzijn) en Participatiewet (werk en inkomen). We gaan in op vragen als:

  • Hoe kunnen professionals domeinoverstijgend integraal samenwerken?
  • Hoe bied je als professional inwoners met meervoudige ondersteuningsbehoeften een helpende hand om participatie mogelijk te maken?
  • Welke rol spelen beleidsmedewerkers en bestuurders daarbij?
  • Met onder andere de uitkomsten van het recent afgeronde ZonMw project ‘Lokaal & Integraal Werken aan Participatie’ bieden we op deze en andere vragen een antwoord.

Programma

Integraal werk als ‘werk in uitvoering’: hoe geef je samenwerking vorm in een continu veranderende praktijk? Wat werkt vanuit het perspectief van mensen met meervoudige ondersteuningsbehoeften?

  • Inleiding door onderzoeker Joep Binkhorst (HU) en senior adviseur Marjet van Houten (Movisie)
  • Samenwerking tussen sociale wijkteams en klantmanagers: Minder fixatie op betaald werk en meer streven naar volwaardig burgerschap. Keynote door Monique Kremer, bijzonder hoogleraar actief burgerschap (UvA).
  • Ervaringen uit de praktijk: Door Ruud Schalken, projectleider Houtense Werktafel / ‘Op Koers’: over het ontrafelen van vragen van inwoners met meervoudige ondersteuningsbehoeften.
  • Discussie / interactie: wat kunnen betrokkenen in het sociale domein (nog meer) doen om de domeinen zorg/welzijn en werk/inkomen te verbinden?

Doelgroep

Professionals in de uitvoering (uit sociale teams, klantmanagers, arbeidsdeskundigen), managers in het sociaal domein, beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten, ervaringsdeskundigen/inwoners.

Aanmelden

Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 

‹ Events overview