Webinar-reeks: Samen integraal bouwen aan participatie

-

Participeren naar vermogen, waar mogelijk door betaald werk, heeft positieve effecten op het welbevinden en de gezondheid van mensen. Tegelijkertijd zien we dat mensen met een meervoudige ondersteuningsbehoefte en een grote afstand tot de arbeidsmarkt vaak moeite hebben om bij hun gemeente antwoorden te krijgen op vragen.

Dit komt door gescheiden loketten die onvoldoende samenwerken: één loket voor ‘Zorg en welzijn (Wmo)’ en een ander loket voor ‘Werk en inkomen (Participatiewet)’. Integrale samenwerking draagt bij aan het verbinden van deze twee werelden, aan het  centraal stellen van de inwoner in de dienstverlening en aan het aansluiten bij wat iemand wél kan om participatie mogelijk te maken.

Webinars: 27 mei en 10 juni 2021

Op 27 mei van 10.00-11.30 en 10 juni van 9.30-11.30 organiseren het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht  en Movisie, samenwerkend binnen het kennisplatform Utrecht Sociaal, twee (online) bijeenkomsten. Lees hier meer over de bijeenkomst van 27 mei.

Bijeenkomst 10 juni

Op 10 juni, van 09.30-11.30 uur, starten we met het programma ‘Participatie: meedoen naar vermogen’, onderdeel van het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS). In deze sessie nodigen we gemeenten uit om op interactieve wijze kennis en ervaring op dit gebied uit te wisselen en te bespreken welke vraagstukken de komende tijd gezamenlijk opgepakt kunnen worden. Welke kennis kunnen gemeenten delen en welke kennis is nog nodig?

Programma

  • Arbeidsparticipatie en meedoen naar vermogen: Wat gaat goed? Waar lopen gemeenten en professionals tegenaan? Een (korte) inleiding.
  • In drie workshops willen we gemeenten de gelegenheid bieden ervaringen uit de praktijk met elkaar te delen:
    • Workshop 1: Integraal werken: hoe betrek je beleid en bestuur?
    • Workshop 2: Integraal werken: welke ontwikkelopgaven spelen in jouw gemeente?
    • Workshop 3: Integraal casuïstiekoverleg: ervaringen van de ‘Participatietafel’ in Wijk bij Duurstede.
  • Afronding: Hoe nu verder? Hoe kunnen gemeenten in de provincie Utrecht van elkaar leren?

Doelgroep

Uitvoerende professionals (zorg/welzijn en werk/inkomen), managers, beleidsmedewerkers en bestuurders, ervaringsdeskundigen/inwoners.

Aanmelden

Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 

‹ Events overview